Konsern

Bare Transport AS ble etablert i mai 2018, i desember 2018 ble Bare Gruppen AS etablert. Bare Gruppen AS skiller ut Bud og Express i eget selskap.

I tillegg har Bare Gruppen AS en plan for videre drift i 2019.